arrow_backEmergency WASH

S.6 Подвійна яма зі змивом

Ця технологія складається з двох змінних вигрібних ям, під’єднаних до туалету зі змивом U.4 . Чорна вода (та в деяких випадках сіра вода) збирається в одній вигрібній ямі, що дозволяє їй повільно просочуватися у ґрунт навколо. Коли вигрібна яма заповнюється, її закривають, та із часом тверді частки достатньо зневоднюються, що уможливлює їх випорожнення вручну, при цьому використовується інша вигрібна яма.Суміш сечі, фекалій і змивної води разом з водою для очищення анусу (якщо вода використовується для очищення) та/або із сухими очищувальними засобами (малюнок 1). Чорна вода містить патогенні мікроорганізми, поживні речовини та органічні речовини фекалій, а також поживні речовини сечі, які розбавляються у змивній воді.

Поки заповнюється одна вигрібна яма, інша повна вигрібна яма осідає та зневоднюється. Ця технологія дозволяє використовувати воду для змивання туалету, і до вигрібних ям не додається ґрунт чи органічні матеріали. Оскільки мул у вигрібній ямі може бути досить рідким, для заповнених вигрібних ям потрібен довший період утримування (рекомендують два чи більше роки) для забезпечення розпаду матеріалів, перш ніж яму можна буде безпечно випорожнити. Ця технологія може бути економічно вигідним альтернативним варіантом для септика S.13 в якості місцевої технології на основі води, коли потрібна система змиву.

Проєктні міркування

Вигрібні ями зазвичай є не такими глибокими як у випадку одинарної вигрібної ями S.3 із глибиною в орієнтовно 1–2 м. Вони мають бути достатнього розміру для вміщення додаткового об’єму екскрементів, накопиченого протягом двох років. Період витримування вигрібної ями дозволяє вмісту перетворитися на частково асенізований, подібний на ґрунт матеріал. Рекомендовано споруджувати подвійні вигрібні ями на відстані у мінімум 1 м одна від одної задля мінімізації перехресного забруднення між ямою, яка витримується, та ямою, яка використовується. Вигрібні ями потрібно споруджувати на відстані у понад 1 м від будь-якого фундаменту, оскільки стоки можуть негативно впливати на опорні елементи конструкції. Стінки вигрібної ями мають бути повністю облицьованими для попередження обвалу, і верхні 30 см мають бути укріплені цементним розчином для попередження безпосередньої інфільтрації. Задля забезпечення використання лише однієї вигрібної ями в певний момент часу, трубу, яка не використовується і з’єднує туалет із вигрібною ямою, виведеною з використанням, потрібно закрити (наприклад, цементом чи цеглою). Як альтернативний варіант туалет зі змивом U.4 можна безпосередньо під’єднати до вигрібної ями, яка використовується, за допомогою однієї прямої труби, встановленої за допомогою легкого цементного розчину та засипаної землею. Ризик щодо обвалу та неналежного використання мінімізують тим, що важко отримати доступ до з’єднання і труб.

Матеріали

За можливості потрібно використовувати ті матеріали, які є в наявності на місцевому рівні. Надбудову вбиральні можна виготовити з місцевих матеріалів, наприклад, бамбуку, трав’яної рогожі, тканини або дерева, пластику чи металевих листів (хоча часто останнє сильно нагріває повітря всередині). Матеріалами для облицювання вигрібної ями можуть бути, з-поміж іншого, бетон чи цегла. До того ж знадобиться прокладання труб, так само як і техніка закриття вигрібної ями, виведеної з використання, як описано вище. Оскільки це технологія, яка передбачає використання змиву, для його роботи потрібне надійне водопостачання.

Застосовність

Подвійна яма зі змивом підходить для використання у районах, де неможливо постійно споруджувати нові вигрібні ями або де регулярне знемулення може бути проблемою, а також де в наявності є вода і бажання використовувати змив. Рекомендується не зосереджувати вигрібні ями на невеликій площі, оскільки ґрунт може не мати достатньо спроможностей для поглинання рідини і земля може стати перенасиченою водою. Глина, втрамбовані чи кам’янисті ґрунти не підходять для використання вигрібних ям зі змивом. Ця технологія не підходить для районів із високим рівнем підземних вод або районів, де часто трапляються повені. У подвійних ямах можна утилізовувати як сіру, так і чорну воду, особливо, якщо кількість сірої води є відносно невеликою, проте в такому разі це потрібно враховувати під час визначення з розміром вигрібних ям. Зневоднений, твердий матеріал виймають із вигрібних ям вручну C.1 . Ця технологія рекомендується лише як більш довгострокове рішення у стабільному середовищі.

Експлуатація та технічне обслуговування

Загальні заходи з експлуатації та технічного обслуговування включають регулярне прибирання, звичні експлуатаційні завдання, такі як перевірка наявності води, засобів гігієни, мила та сухих очищувальних засобів, надання рекомендацій щодо належного використання, проведення дрібного ремонту та моніторинг рівня заповнення вигрібної ями. Оскільки вигрібні ями часто використовуються не за призначенням для утилізації твердих побутових відходів, що може ускладнити випорожнення вигрібної ями, варто розглянути можливість впровадження заходів із підвищення рівня обізнаності X.12. Вигрібні ями потрібно регулярно випорожнювати (після рекомендованого 2-річного періоду витримування), і потрібно слідкувати, щоб вони не затоплювалися у період дощів. Випорожнення проводиться вручну, наприклад, із використанням лопат із довгими ручками та належного особистого захисного спорядження, або ж випорожнення можна проводити із використанням машин для знемулення ( C.1 , C.2 ).

Здоров’я та безпека

Подвійна яма зі змивом потрібно обладнати засобами для миття рук U.7 , і належне миття рук із милом після туалету має бути частиною заходів із просування гігієни X.12. Як і у випадку зі всіма системами на основі ям, можливе забруднення підземних вод, і потрібно належним чином оцінити властивості ґрунту і рівень підземних вод X.3 задля обмеження ризику мікробіологічного забруднення джерел води. Для отримання детальніших рекомендацій потрібно переглянути мінімальні стандарти із посібника «Сфера» щодо управління екскрементами. Плита, яка закриває вигрібну яму, має бути виготовлена із твердого та міцного матеріалу, наприклад, бетону, задля попередження падіння людей всередину і потрапляння тварин.

Витрати

Оскільки вигрібна яма має бути облицьована цеглою по всій глибині, а верхні 30 см – цементним розчином, витрати на цю технологію є вищими ніж на суху систему з подвійною ямою, проте нижчими ніж на інші технології на основі води, такі як септик S.13 чи анаеробний реактор з перегородками S.14 .

Соціальні міркування

Ця технологія є широко прийнятним санітарним технологічним варіантом, який найкраще працює у сільських і приміських районах, а також в районах, де люди користуються туалетами зі змивом. Ця технологія має відображати вподобання місцевих користувачів (сидіння чи присідання, практики очищення анусу, напрямок, розташування тощо) і враховувати питання доступності і безпеки всіх користувачів, у тому числі чоловіків, жінок, дітей, осіб похилого віку та осіб з інвалідністю X.10. Потенційну передачу бенефіціарам і ролі та обов’язки щодо експлуатації і технічного обслуговування потрібно погоджувати на ранніх етапах і тісно пов’язувати з відповідними заходами із просування гігієни X.12 задля забезпечення належного використання, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів.

Ключові критерії прийняття рішень

Вхідні продукти

Чорна вода

Вихідна продукція

Гумус з вигрібних ям

Екстрена фаза

Стабілізація +
Відновлення + +

Складні ґрунтові умови

Рівень застосування / масштаб

Побутовий + +
Околиці + +

Водні та сухі технології

На водній основі

Рівень управління

Побутовий + +
Спільний доступ + +
Місто +

Технічна складність

Низький

Потрібне місце

Середній

Цілі та основні функції

Локалізація екскрементів. Зменшення об’єму мулу. Довший час обробки.

Сила і слабкість

  • Оскільки подвійні вигрібні ями використовуються по черзі, вони можуть мати довгий строк експлуатації
  • Потенціал використання збереженого фекального матеріалу в якості удобрення для ґрунту
  • Суттєво зменшується кількість мух і неприємних запахів (порівняно з вигрібними ямами без водного шару)
  • Можуть споруджуватися та ремонтуватися з використанням наявних місцевих матеріалів
  • Необхідно проводити випорожнення гумусу вручну
  • Часто трапляється забивання під час використання об’ємних очищувальних матеріалів
  • Вищий ризик забруднення підземних вод через більший ступінь просочування рідин порівняно із системами без використання води
arrow_upward