arrow_backEmergency WASH

X.12 Просування гігієни та робота з постраждалими громадами

Просування гігієни (ПГ) — це спланований, систематичний підхід, що дозволяє людям вживати заходів для запобігання або зменшення впливу захворювань, пов’язаних з WASH. Йдеться про те, щоб санітарні служби працювали або функціонували більш ефективно, і його повинні підтримуватись всі, хто бере участь у реагуванні, включаючи уряд, місцеві чи міжнародні установи та неурядові організації. Жоден захід у галузі санітарії не повинен проводитись без просування гігієни. ПГ має визнавати відмінності в будь-якій групі населення і прагнути різними способами реагувати на різні потреби з WASH жінок і чоловіків, дівчат і хлопчиків різного віку з різним походженням, з різними культурними та соціальними нормами, переконаннями, релігіями, потребами, здібностями, ґендерною ідентичністю, рівнем впевненості у собі та самоефективності тощо.

Ключові компоненти з просування гігієни в надзвичайних ситуаціях:

 • Суспільні та індивідуальні дії
 • Використання та обслуговування об'єктів
 • Доступ до предметів гігієни та їх використання
 • Координація та співпраця з іншими зацікавленими сторонами WASH
 • Оцінка, моніторинг та експертиза
 • Можливість обліку та участь постраждалого населення
 • Виявлення поведінкових факторів і цілеспрямований вибір методів зміни поведінки

У надзвичайній ситуації громадські структури та згуртованість можуть бути порушені, а люди часто зазнають травм та сумують через втрату близьких. Фахівці з просування гігієни, які працюють із членами громади, повинні бути чутливими до цього, і спочатку, можливо, їм доведеться просто вислухати людей, щоб завоювати їхню довіру. Проте завжди знайдуться деякі члени постраждалої громади, які прагнутимуть негайної взаємодії та зможуть підтримати процес відновлення доступу до санітарії та гігієни. Санітарні заходи можуть допомогти відновити гідність людей не лише шляхом забезпечення доступу до об’єктів і послуг, але й шляхом підтримки організації громади та груп, участі та прийнятті рішень. Різні ступені участі (інформування, консультації, співпраця або делегування повноважень) можуть бути можливі в різні періоди надзвичайної ситуації, але завжди залишатиметься місце для певного рівня консультацій.

ПГ використовує різноманітні стратегії та інструменти для подолання ризиків захворювань, пов’язаних із WASH. Вони можуть включати: пропаганду, мобілізацію спільнот, інтерактивну освіту та навчання, комунікацію щодо зміни поведінки, дослідження за участі громадськості, ринкові підходи та проєктування, орієнтоване на людину.

Принципи просування гігієни у зв'язку з покращенням санітарних умов

Життєво важливою стратегією у просуванні санітарії та гігієни чи підвищенні попиту на послуги там, де їх немає, є спроба зрозуміти різні точки зору постраждалих громад щодо санітарії та гігієни та залучити їх до прийняття рішень щодо програми.

1. Слухайте і запитуйте: Життєво важливо дізнатися про санітарні практики та норми. Наприклад: Що зазвичай роблять різні люди? Що зараз відбувається і що змінилося внаслідок надзвичайної ситуації? Що потрібно і чого хочуть різні люди, щоб санітарні умови були ефективними та впливали на здоров’я? Які пріоритетні санітарні ризики? Хто найбільш вразливий і яка підтримка їм потрібна, щоб отримати доступ до санітарно-гігієнічних послуг та об’єктів? Хто може допомогти, наприклад, постраждале населення (яке також має навички та можливості), місцеві установи чи державні відомства? Важливо не ставитися до всіх однаково, а визначити різні групи для роботи, наприклад, молодь, матері та батьки маленьких дітей, релігійні лідери, учні початкової школи, працівники їдальні, перукарі тощо. Див. також загальні розділи про інклюзивне та справедливе проєктування (X.10) та оцінювання початкової ситуації X.1.

2. Залучайте та створюйте умови для дій: Інтерактивні обговорення можуть бути використані для підтримки різних груп користувачів, щоб визначити, що вони можуть негайно зробити для покращення санітарно-гігієнічних умов. Важливо з’ясувати, що потенційно заважає їм діяти (бар’єри та перешкоди на шляху до покращення санітарно-гігієнічних умов), а також з’ясувати, якої допомоги вони потребують, якщо така є. Проводячи опитування та розрізняючи тих, хто робить, і тих, хто не робить, користувачів і не користувачів, можна визначити рушійні сили, які спонукають до дій. Підтримка громадських організацій також корисна і може допомогти забезпечити мотивацією людей один одного. Різноманітні заходи можуть допомогти реагувати на безпосередні ризики, але вони залежатимуть від ситуації, наприклад, тимчасові санітарні рішення, інструменти для риття ям, мило або альтернативні засоби для миття рук, горщики чи підгузки для дітей тощо. Продумайте, як будуть обслуговуватися санітарні та гігієнічні об’єкти та як залучити до цього громади, наприклад, шляхом створення комітетів чи груп користувачів.

3. Зосередьтеся на вразливостях: Важливо виявити людей із особливими потребами (наприклад, жінки та дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями) і з'ясувати, що вони відчувають та що потребують для задоволення своїх потреб у галузі санітарії та гігієни (наприклад, ведення менструальної гігієни). Якщо у вас є жінки в команді, їм буде легше спілкуватися з іншими жінками. З’ясувати, як утилізують екскременти немовлят і дітей раннього віку, і запитати матерів і осіб, які доглядають за ними, яку підтримку вони хочуть отримати, також дуже важливо. Працюйте з місцевими організаціями, які представляють уразливі групи населення, наприклад організації людей з обмеженими можливостями. Див. також загальні розділи, присвячені інклюзивному та справедливому проєктуванню X.10, управлінню дитячими екскрементами X.11 та оцінюванню початкової ситуації X.1.

4. Плануйте разом: Визначення практичних цілей і показників та підготовка стратегії з WASH разом з іншими учасниками заходів реагування на WASH також є ключовими процесами в рамках заходів з ПГ. У ході цього процесу необхідно визначити «здійснювані» дії, які можуть вплинути на санітарію та гігієну, і вирішити, яким чином буде проводитися моніторинг ефективності. Постраждала громада має зробити свій внесок у цю стратегію. Набір, навчання та підтримка існуючих і нових членів команди допоможуть забезпечити втілення цих планів.

5. Співпрацюйте та координуйтеся для реалізації: Для роботи з різними групами населення можна використовувати різноманітні методи та інструменти, щоб мотивувати дії для покращення й ефективного використання та обслуговування санітарних об’єктів і послуг для жінок і чоловіків, людей різних вікових груп і з різними здібностями . Також важливою є тісна співпраця з іншими учасниками заходів, залученими до реагування – особливо з урядом, місцевою владою та іншими секторами. Координація, що передбачає обмін планами та ідеями, може звести до мінімуму дублювання та підвищити ефективне використання ресурсів. Повинна бути можливість проведення спільних заходів,  таких як аналіз чи оцінка, або соціальні працівники з ПГ можуть зосередитися на інших пріоритетних питаннях здоров’я та гігієни.

6. Моніторинг та аналіз: За допомогою спостережень (чи користуються люди об'єктами?) та опитувань (чи змінили люди свою поведінку?) можна відслідковувати ефективність зусиль з ПГ та зміни поведінки. Постійне отримання зворотного зв’язку від населення дозволить адаптувати програми та підвищити їхню ефективність. Також важливо відстежувати будь-які чутки, які можуть бути шкідливими, і реагувати на них якомога швидше, наприклад, шляхом включення їх у дискусії з групами громад або надання інформації в соціальних мережах.

Методи просування гігієни

Інтерактивні методи: Методи, які заохочують до діалогу та групового обговорення, такі як «картування спільноти» та «сортування за трьома стопками» з використанням малюнків та візуальних зображень, вимагають активної участі членів спільноти і зазвичай є більш ефективними, ніж просто «поширення повідомлень», оскільки в останньому випадку помилково передбачається, що люди пасивно сприйматимуть надану інформацію та діятимуть відповідно до неї.

Доступ до предметів гігієни та санітарії: Важливо враховувати різні потреби чоловіків, жінок, хлопчиків та дівчат. Наприклад, жінки та дівчата-підлітки часто потребують підтримки в управлінні менструацією, і консультації з цього приводу мають бути включені до будь-якої програми санітарії.

Поведінкові дослідження WASH

В останні роки було проведено значну роботу з вивчення різних факторів, що впливають на поведінку в галузі санітарії та гігієни. Зрозуміло, що знання про мікроби та передачу хвороб часто є недостатніми та неадекватними для зміни поведінки. Наступні поради можуть допомогти зробити програми більш ефективними:

1. Зробіть практику легкою та привабливою: Необхідно переконатися, що продукти та приладдя (наприклад, місця для миття рук з милом та водою) легкодоступні усюди, де очікується бажана поведінка. Наголошення на зручності та легкості бажаної поведінки (невеликого миттєвого виконання дій) часто є більш ефективним методом у сприянні зміні поведінки, ніж зосередження на «ідеальній» поведінці. Слід розглянути можливість заохочень та стимулів, таких як конкурси, і корисно знайти різні способи привернути увагу, наприклад, розфарбувати двері вбиралень у яскраві кольори або обладнати місця для миття рук дзеркалами.

2. Поміркуйте, коли люди, ймовірно, будуть найбільш сприйнятливими: Порушення звичної ситуації (наприклад, що пов’язано з більшістю надзвичайних ситуацій) або значні життєві зміни, такі як народження дитини, можуть створити сприятливі умови для зміни звичок, оскільки люди стають більш уважними до того, що вони роблять. Крім того, ймовірність успіху вища, якщо пов'язати бажану поведінку з існуючою звичкою. Наприклад, заохочуйте мити руки одночасно з поведінкою, пов’язаною з доглядом за немовлям, наприклад годуванням або зміною підгузків.

3. Використовуйте соціальні норми та мотивації. Психосоціальні підходи до зміни поведінки показали, що багато факторів є релевантними для поведінкових змін і що слід застосовувати методи зміни поведінки відповідно до цих рушійних сил. Для зміни сприйняття ризиків для здоров'я, необхідно надати особисту інформацію про ці ризики. Для зміни ставлення, необхідно обговорити думки про втрати та вигоди від тієї чи іншої поведінки. Звернення до почуття відрази у людей, виховання поведінки та приналежність до групи можуть змінити емоційні компоненти ставлення та спонукати до дії. Для зміни сприйнятих норм, корисно донести ідею про те, що більшість людей виконують бажану поведінку. Визначте, що подумають про них інші люди, якщо вони братимуть участь у цій практиці, і спробуйте змінити це сприйняття, якщо це необхідно. Людей можна заохочувати до публічних зобов’язань користуватися туалетами, мити руки або підтримувати інших у будівництві вбиралень з акцентом на групи та спільноти, а не лише на окремих людей. Щоб змінити уявні здібності до поведінки, можна продемонструвати поведінку та підштовхнути до поведінкової практики. Для сприяння реалізації поведінки (саморегуляції) життєво важливе планування дій та бар'єрів, але також корисні засоби для запам'ятовування поведінки у ключових ситуаціях (наприклад, миття рук перед тим, як торкнутися їжі). Суспільні підходи (такі як суспільна загальна санітарія та клуби здоров’я громади) до просування санітарії та гігієни були визнані ефективними, проте варто вивчити й інші стратегії, такі як проєктування, орієнтоване на поведінку, та поглиблену оцінку мотивації.

4. Заохочуйте звички: Заохочення звичної поведінки шляхом використання підказок, наприклад, відбитків ніг, що ведуть до вбиральні, а потім до місця для миття рук (спонукання). Крім того, можуть бути корисними поведінкові випробування, напр. просити людей використовувати мило або засоби для миття рук протягом двох тижнів і опитувати їх про їхній досвід. Ігри з дітьми також можуть допомогти засвоїти зв’язок між миттям рук і мікробами.

Поширені помилки

У ряді звітів, оглядів та посібників відзначаються різні "підводні камені" у пропаганді гігієни:

 • Занадто багато уваги приділяється поширенню односторонніх повідомлень без вислуховування, обговорення та діалогу, щоб люди могли прояснити проблеми та розробити способи адаптації змін до їхньої конкретної ситуації.
 • Надто багато уваги приділяється розробці рекламних матеріалів, таких як плакати та листівки, до того, як буде правильно зрозуміла проблема.
 • Занадто багато уваги приділяється особистій гігієні та недостатньо - використанню, експлуатації та обслуговуванню об'єктів.
 • Занадто мало уваги приділяється практичним діям, які люди можуть викнувати, і тому, як їх донести до людей.
 • Занадто багато видів поведінки та занадто багато цільових аудиторій одночасно.
 • Віра в те, що люди завжди будуть мотивовані обіцянкою покращення здоров'я в майбутньому та нездатністю досліджувати інші мотиви, такі як виховання та відраза.
arrow_upward