arrow_backEmergency WASH

C.1 Ручне випорожнення та транспортування

Під ручним випорожненням та транспортуванням маються на увазі різні способи того, як можна вручну видалити мул і тверді продукти, зібрані у місці утворення та зберігання/обробки, і в подальшому транспортувати їх до місця обробки чи утилізації.

У певних ситуаціях об’єкти утворення та зберігання/обробки можна випорожнити лише вручну. Ручне випорожнення ямних туалетів, резервуарів та контейнерів можна проводити одним із двох способів: (1) із використанням відер і лопат чи (2) із використанням мобільного, ручного насосу, спеціально спроєктованого для мулу (наприклад, насос «Gulper», насос «Rammer», ручний насос для знемулення чи технологія ручного випорожнення вигрібних ям (MAPET)). У разі, якщо матеріал є твердим і його неможливо зібрати шляхом викачування насосом, випорожнення потрібно проводити із використанням лопати і відра. У разі, якщо мул є в’язким чи водянистим, випорожнення потрібно здійснювати із використанням ручного насосу чи вакуумної вантажівки, а не відер з огляду на високий ризик обвалу вигрібних ям, токсичних випарів та контакту із незнезараженим мулом. 

Проєктні міркування

Ручні насоси для мулу, такі як насос «Gulper», працюють на основі тієї самої технології, що і водяні ручні насоси: нижня частина насосу опускається у вигрібну яму/резервуар, при цьому оператор лишається на поверхні. У ході того, як оператор опускає і піднімає ручку, викачується мул, а після цього він вивантажується через відвідну трубу. Мул можна збирати у бочки, мішки чи візки і вивозити з об’єкта без особливої небезпеки для оператора. В якості альтернативного варіанту MAPET складається із ручного насосу, під’єднаного до вакуумного резервуару, встановленого на візок для транспортування. До резервуару під’єднаний шланг, який використовується для висмоктування мулу із вигрібної ями. При обертанні колеса ручного насосу із вакуумного насосу висмоктується повітря, а до резервуару всмоктується мул. Залежно від консистенції мулу MAPET може викачувати мул із глибини до 3 метрів.

Мул являє собою суміш твердих речовин і рідини та містить переважно екскременти та воду, у поєднанні з піском, металами, сміттям та/або різними хімічними сполуками. Слід розрізняти мул фекалій і мул стічних вод. Фекальний мул надходить із санітарних об’єктів на місцях, тобто він не транспортується через систему каналізації. Він може бути сирим або частково компостованим, у вигляді суспензії або напівтвердим, і є результатом збору та зберігання/переробки екскрементів або чорної води, із сірою водою або без неї. Осад стічних вод (також відомий як каналізаційний мул) утворюється в результаті збирання стічних вод з каналізації та процесів (напів)централізованого очищення. Склад мулу визначатиме тип необхідної переробки та можливості кінцевого використання.

Матеріали

Загалом, ручні насоси і ручні візки часто можна виготовляти, використовуючи місцеві матеріали, такі як сталь та труби із ПВХ. Також можливе фабричне виготовлення. У випадку деяких насосів потрібне додаткове прокладання труб. Інші інструменти, такі як відра та лопати, повинні бути доступними на місцевому рівні.

Застосовність

Ручне випорожнення та транспортування можна застосовувати на всіх фазах надзвичайної ситуації. Воно підходить для районів, які є або не доступними для моторизованих вакуумних вантажівок, або де випорожнення за допомогою вакуумних вантажівок є занадто дорогим. Метод підходить для густонаселених, міських та неорганізованих поселень, хоча вид та розмір транспортних засобів визначає реальну відстань до пункту зливу. У деяких випадках мул може бути занадто густим для викачування насосами, і його можна розвести водою задля полегшення потоку. Проте це збільшує об’єм, який потрібно транспортувати, і може бути неефективним і дорогим. Тверді відходи і пісок, які потрапляють до вигрібної ями чи резервуару, ускладнять випорожнення і можуть забивати труби чи насоси. Ручний насос є значним покращенням у порівняні з випорожненням за допомогою відра і лопати (наприклад, у стосовно тривалості процесу та зменшення ризику контакту з мулом) і може являти собою можливості для стабільного бізнесу у деяких регіонах. Технологія є більш реальною, коли поблизу розташована станція передачі C.6 . Однією зі труднощів є те, що насоси часто відсутні на ринку, тому перш, ніж у наявності з’являться будь-які пристрої, потрібно навчити місцевих техніків їх виробляти.

Експлуатація та технічне обслуговування

Часто у процесі випорожнення вигрібної ями додаються хімікати чи масло із метою зменшення інтенсивності неприємних запахів. Це не рекомендується робити, оскільки це може спричинити труднощі під час подальшої обробки, додаткові загрози для здоров’я працівників, забруднення навколишнього середовища, а також викликати корозію насосів та резервуарів для зберігання. Малоймовірно, що ручних насосів буде достатньо для випорожнення всієї вигрібної ями, і відтак це робити доведеться частіше залежно від того, які використовуються технології зі збору та зберігання. Ручні насоси та візки потребують щоденного технічного обслуговування (миття, ремонту і дезінфекції). Насоси можна виготовляти і ремонтувати із використанням локальних матеріалів. За умови належного виготовлення та обслуговування їх можна використовувати впродовж багатьох років. 

Здоров’я та безпека

Найважливішим аспектом ручного випорожнення є гарантування того, що працівники забезпечені особистим захисним спорядженням, таким як рукавиці, чоботи, комбінезони та респіраторні маски. Регулярні медичні огляди та вакцинації мають бути обов’язковими для всіх, хто працює із мулом.

Витрати

Капітальні інвестиції на ручне випорожнення і транспортування є низькими. Експлуатаційні витрати варіюються і залежать від розміру платні для працівників. Потрібно враховувати додаткові витрати на щоденне прибирання і технічне обслуговування обладнання.

Соціальні міркування

Ручне випорожнення може не бути соціально прийнятною формою працевлаштування у громаді. До того ж протікання та неприємні запахи можуть ще більше погіршити ситуацію з прийняттям технології населенням. Це можна вирішити шляхом належної формалізації послуги із забезпеченням проведення належного навчання та надання обладнання. Якщо викидання твердих побутових відходів у вигрібні ями є звичною практикою, це питання потрібно піднімати у межах заходів із просування гігієни чи інших заходів із підвищення рівня обізнаності X.12.

Ключові критерії прийняття рішень

Вхідні продукти

Чорна вода
Стічні води
Мул
Зібрана сеча
Сеча

Вихідна продукція

Чорна вода
Стічні води
Мул
Зібрана сеча
Сеча

Екстрена фаза

Гостра реакція + +
Стабілізація + +
Відновлення + +

Складні ґрунтові умови

Підходить

Рівень застосування / масштаб

Побутовий + +
Околиці + +

Водні та сухі технології

На водній основі та сухий

Рівень управління

Побутовий +
Спільний доступ + +
Місто + +

Технічна складність

Низький

Потрібне місце

мало

Цілі та основні функції

Випорожнення та транспортування в районах, де є проблеми з доступом

Сила і слабкість

  • Надання послуг громадам без каналізації і з ускладненим доступом
  • Низькі капітальні інвестиції; експлуатаційні витрати змінюються залежно від того, на яку відстань здійснюється транспортування
  • Прості ручні насоси можна виготовляти і ремонтувати із використанням місцево доступних матеріалів
  • Потенціал для створення робочих місць і генерування доходу на місцевому рівні
  • Ручне випорожнення наражає працівників на серйозні ризики для здоров’я
  • Випорожнення вигрібних ям може зайняти кілька годин чи днів залежно від розміру вигрібної ями
  • Тверді відходи у вигрібних ямах можуть блокувати труби і пошкоджувати насоси
  • Деякі пристрої можуть потребувати спеціалізованого ремонту (зварювання)
arrow_upward