arrow_backEmergency WASH

S.1 Глибока вигрібна траншея

Глибока вигрібна траншея є комунальним варіантом ямних туалетів, що широко використовується в умовах надзвичайної ситуації. Її можна швидко встановити (протягом 1–2 днів), та вона складається з кількох кабінок, встановлених одна за одною над однією траншеєю. Облицювання траншеї може забезпечити захист ямного туалету від обвалу та підтримку надбудови.

У процесі заповнення траншеї три процеси обмежують швидкість акумулювання, при цьому не забезпечуючи якусь суттєву обробку: просочування, розпад та ущільнення. Рідка фаза (тобто сеча та вода) просочуються у ґрунт через необлицьоване дно та стінки ями, тоді як мікробіологічні процеси сприяють розпаду частини органічної фракції та стабілізують вміст вигрібної ями. У результаті цього відбувається ущільнення.

Проєктні міркування

Траншеї мають бути орієнтовно 0,8 – 0,9 м завширшки із облицюванням верхньою частиною вигрібної ями на глибину щонайменше 0,5 м з для стабільності. Глибина (зазвичай від 1,5 до 3 м) може варіюватися залежно від місцевих ґрунтових умов та необхідної швидкості виконання. Рекомендується максимальна довжина траншеї у 6 м, що дозволить встановити 6 кабінок. Крайні кабінки можна зробити ширшими так, щоб особи з інвалідністю могли отримати до них доступ, або ж встановити місця для миття, наприклад, для жінок у період менструації. Потрібно продумати належний дренаж навколо траншеї для забезпечення відводу дощових вод та попередження затоплення. Після завершення роботи над траншеєю над нею встановлюються плити фундаменту.
Самопідтримуючі пластикові плити фабричного виготовлення можуть пришвидшити процес спорудження, якщо вони є в наявності. Як альтернативний варіант можна встановити дерев’яні балки поперек траншеї (пропускаючи кожну третю чи четверту балку для уможливлення дефекації), допоки не буде можливо виготовити дерев’яний чи бетонний фундамент на місці.
На фундаменті можна встановити туалет із сидінням так, щоб користувачам не потрібно було присідати. Потрібно передбачити встановлення окремих вигрібних траншей для чоловіків і жінок. Тривалість експлуатації траншеї (час, необхідний для її заповнення до глибини у півметра до поверхні) залежить від об’єму траншеї, поділеного на кількість користувачів та очікуваний об’єм екскрементів на одну особу. У середньому тверді речовини акумулюються зі швидкістю у 3 – 5 л на особу на місяць і до 5 – 7,5 л на особу на місяць у разі використання сухих очищувальних засобів. Особливу увагу потрібно приділяти очікуваному рівню підземних вод та пов’язаним із цим ризикам забруднення підземних вод, а також топографії, земельним умовам та проникності ґрунту. Ґрунт із поганою проникністю збільшить швидкість заповнення вигрібної ями.

Матеріали

За можливості варто використовувати доступні локально будівельні матеріали. Надбудову вбиральні можна виготовити із місцевих матеріалів, наприклад, бамбуку, дерева, пластику чи металевих листів (хоча часто останні сприяють нагріванню повітря всередині). Облицювання траншеї можна виготовити із цегли, деревини, мішків із піском чи матеріалів для тимчасового облицювання, наприклад, бамбукових палок або рогожі. У деяких агенціях із надання допомоги є набори швидкого реагування для плит перекриття та надбудови, які можна використовувати за умови обмеженості ресурсів на місцевому рівні.

Застосовність

Глибокі вигрібні траншеї можуть бути доцільним варіантом на гострій фазі надзвичайної ситуації за умови того, що така технологія є прийнятною для користувачів, ґрунтові умови дозволяють викопувати глибокі траншеї, та для цього є достатньо інструментів, матеріалів і людських ресурсів. Оскільки для експлуатації не потрібна вода, це також є підходящим рішенням для районів з обмеженими водними ресурсами. Глибокі вигрібні траншеї можна швидко відтворювати та впроваджувати у великому масштабі, за умови що для цього є достатньо місця.

Експлуатація та технічне обслуговування

Глибокі вигрібні траншеї зазвичай будуються як комунальні блоки вбиралень. Відтак загальні заходи з експлуатації та технічного обслуговування включають регулярне прибирання, звичні експлуатаційні завдання, наприклад, перевірка наявності води, засобів гігієни, мила та сухих очищувальних засобів, надання рекомендацій стосовно належного використання, проведення незначних ремонтних робіт та моніторинг за рівнем заповнення траншеї. Експлуатація та технічне обслуговування також включають щоденне покриття екскрементів 10-сантиметровим шаром ґрунту для мінімізації неприємного запаху та попередження розмноження мух. Оскільки траншеї часто використовуються не за призначенням – для утилізації твердих побутових відходів, що може згодом ускладнити їх випорожнення, частиною програм впровадження мають бути заходи з підвищення рівня обізнаності X.12. Також потрібно враховувати доступність об’єкту для транспортних засобів з вивантаження та транспортування фекального мулу C.2 . У разі якщо знемулення недоступне, вбиральні потрібно виводити з експлуатації X.6, коли траншея заповниться на висоту до 0,5 м до поверхні траншеї.

Здоров’я та безпека

У разі належного використання та обслуговування, Глибокі вигрібні траншеї можуть вважатися безпечною технологією зі зберігання екскрементів на фазі гострого реагування. Їх потрібно обладнати засобами для миття рук U.7 , а належне миття рук із милом після туалету має стати частиною заходів із просування гігієни X.12. Крім того, потрібно забезпечити додаткове освітлення вночі, охоронців для забезпечення безпеки та доступність для всіх користувачів. Місце розташування траншеї потрібно обирати дуже ретельно задля уникнення районів із високим ризиком затоплення, а дренаж має передбачатися як частина процесу будівництва. Як і у випадку зі всіма системами на основі ям, забруднення підземних вод може бути проблемою, і потрібно належним чином оцінити характерні риси ґрунту і рівень підземних вод X.3 задля визначення мінімальної відстані до найближчого джерела води і обмеження ризику мікробіологічного забруднення. Для отримання детальніших рекомендацій потрібно переглянути мінімальні стандарти із посібника «Сфера» щодо управління екскрементами. Випорожнення траншеї ( C.1 , C.1 ) потрібно проводити таким чином, щоб мінімізувати ризик поширення захворювань, у тому числі особисте захисне спорядження та заходи із просування гігієни X.12.

Витрати

Спорудження глибоких вигрібних траншей є відносно недорогим. Витрати варіюються залежно від наявності та вартості місцевих матеріалів або використання фундаментів і кабінок фабричного виготовлення. Підрахунки витрат також мають враховувати вимоги щодо експлуатації та технічного обслуговування і подальші витрати, наприклад, на регулярне знемулення, транспортування, обробку та утилізацію/повторне використання накопиченого мулу.

Соціальні міркування

Якщо на це є час, проєкт глибоких вигрібних траншей потрібно обговорити із громадою до їх встановлення. Він має враховувати вподобання місцевих користувачів (сидіння чи присідання, практики очищення анусу, напрямок, розташування, перегородки тощо), а також забезпечувати доступність і безпеку для всіх користувачів, у тому числі чоловіків, жінок, дітей, людей старшого віку та осіб з інвалідністю X.10. Оскільки глибокі вигрібні траншеї зазвичай є комунальними вбиральнями, особливої уваги потребуватимуть експлуатація та технічне обслуговування . Ролі та обов’язки щодо експлуатації та технічного обслуговування потрібно погодити на ранніх етапах і тісно пов’язати із заходами з просування гігієни X.12. Оскільки траншеї часто використовуються не за призначенням для утилізації твердих побутових відходів, що може негативно вплинути в подальшому на випорожнення траншеї, потрібно передбачити підвищення рівня обізнаності.

Ключові критерії прийняття рішень

Вхідні продукти

Чорна вода
Екскременти
Фекалії

Вихідна продукція

Мул

Екстрена фаза

Гостра реакція + +
Стабілізація +

Складні ґрунтові умови

Рівень застосування / масштаб

Околиці + +

Водні та сухі технології

Сухий

Рівень управління

Спільний доступ +
Місто + +

Технічна складність

Низький

Потрібне місце

Середній

Цілі та основні функції

Локалізація екскрементів. Мінімізація безпосереднього ризику для громадського здоров’я. Швидке впровадження.

Сила і слабкість

  • Недороге та швидке впровадження
  • Для експлуатації не потрібна вода
  • Легке для розуміння
  • Не підходить для районів із високим рівнем підземних вод, нестабільною ґрунтовою, кам’янистою поверхнею або які схильні до затоплення
  • Часто проблеми із неприємним запахом і мухами та іншими переносниками інфекцій
  • Потрібна належна концепція управління фекальним мулом
  • Можливе забруднення підземних вод
arrow_upward