arrow_backEmergency WASH

X.1 Оцінювання вихідної ситуації

В умовах надзвичайної гуманітарної кризи оцінювання вихідної ситуації є найважливішим першим кроком у процесі планування. Воно надає базову інформацію, необхідну для прийняття рішень для практичної реалізації. Основні цілі оцінювання полягають у тому, щоб отримати перше розуміння ситуації та ключових ризиків та познайомитися з залученими суб’єктами. Початкова оцінка повинна надати достатньо інформації, щоб розпочати розробку сценаріїв санітарних заходів, включаючи параметри проєктування, що залежать від конкретних умов. Цей етап характеризується головним чином збором даних за допомогою різних засобів та їх подальшим аналізом.

Збір якісних релевантних даних часто є нелегким завданням, особливо в умовах, коли даних мало, оскільки вони або не були зібрані чи проаналізовані належним чином, або, інколи, приховані чи ними маніпулюють з політичних чи особистих причин. Вторинні дані (див. таблицю 1) – це наявні дані (наприклад, звіти, статистичні дані або карти), які зазвичай можна отримати від урядових установ, національних або регіональних кластерних структур WASH або інших організацій, які раніше активно працювали в потерпілому районі, і які можуть бути використані для попереднього знайомства із контекстом. Однак вторинні дані завжди слід розглядати з обережністю, і рекомендується збір первинних даних (див. таблицю 1), які передбачають прямий контакт з респондентами (за допомогою інтерв’ю, анкетування чи інших методів). Найкращий спосіб отримати досить точну оцінку – покладатися на кілька джерел інформації, які можуть бути перевірені, взаємно звірені і, при необхідності, доповнені подальшими дослідженнями.

Не слід забувати про людський фактор первинної оцінки, оскільки саме в цей момент відбувається перший контакт і можна розвинути довірчі відносини із зацікавленими сторонами. Тут дуже важлива роль місцевого посередника(ків) X.12, оскільки вони допомагають "відкрити двері" та отримати доступ до інформації. Слід пам’ятати, що масиви даних, якщо вони існують, не завжди легкодоступні, і отримання точної інформації зазвичай залежить від доброї волі місцевих партнерів та учасників.

Початкове оцінювання WASH

Початкове швидке оцінювання WASH зазвичай слідує за багатосекторальною оцінкою потреб. Метою швидкого оцінювання WASH є, з точки зору WASH, визначення впливу кризи, проведення початкового оцінювання потреб і визначення пріоритетних дій. Таке оцінювання має вирішальне значення навіть за умов гострого надзвичайного стану; воно є основою успішної програми реагування на надзвичайні ситуації WASH і в кінцевому підсумку визначає, чи правильно спроєктовані, використовуються та обслуговуються санітарні споруди. Початкове швидке оцінювання WASH повинно бути проведено протягом перших трьох днів від початку надзвичайної ситуації. Залежно від масштабу надзвичайної ситуації, а також наявного часу та ресурсів, оцінювання повинно бути завершено протягом одного дня. Важливо, щоб оцінювання координувалось і контролювалось досвідченим фахівцем з WASH і проводилось спільно з суб’єктами WASH, бажано знайомими з контекстом, які розмовляють місцевою мовою, а в ідеалі – у групах, збалансованих за ґендерною ознакою. Успішне оцінювання потреб WASH вимагає досвіду в галузі водної інженерії, гідрогеології, санітарії, гігієни, збору даних, управління даними, а також соціальних компетенцій. Часто рішення на початковій стадії кризи ґрунтуються на обмеженій інформації або інформації, що швидко змінюється, але важливо також планувати різні майбутні сценарії, які можуть розгортатися.  Доступно багато контрольних списків оцінювання, заснованих на узгоджених гуманітарних стандартах (наприклад, див. контрольний список оцінювання потреб у довіднику Sphere). Важливо вчасно ділитися інформацією про оцінювання з відповідними координаційними групами (наприклад, WASH Cluster) у форматі, який може бути легко використаний іншими гуманітарними організаціями. Загальна мета початкового оцінювання WASH – дати можливість гуманітарним суб’єктам розрізняти нагальні потреби у порятунку життя та потреби, які вимагають уваги на пізнішому етапі.

Характерними цілями первинного оцінювання WASH є:

 • Визначення умов водопостачання та гігієни: джерел питної води, покриття та інфраструктури, типів постачання (наприклад, мережі, крани в будинках, фонтани, вантажівки), операторів (державні/приватні), поширеності захворювань, пов’язаних з фекаліями (наприклад, діарея, холера , бактеріальна дизентерія, криптоспоридіоз), які потребують ретельного контролю
 • Оцінювання стану ґрунту та факторів навколишнього середовища (наприклад, наявність кам’янистого ґрунту, високий рівень ґрунтових вод, зони, схильні до повеней, кліматичні дані тощо), які можуть вплинути на прийняття рішень щодо відповідних варіантів санітарії X.3
 • Визначення суб'єктів санітарії та їх ролей, а також проведення короткого аналізу зацікавлених сторін
 • Оцінювання основних практики гігієни, культурних звичок та табу з точки зору потреб у воді та санітарії, наприклад, звичок щодо очищення анусу (водою або сухим матеріалом) та пози дефекації (сидячи чи присідаючи) (вторинні дані, ключові інформатори)
 • Виявлення санітарних «гарячих точок» (наприклад, відкриті зони дефекації, місця поверхневих вод, які використовуються для купання, миття або пиття, відкриті стоки, стічні води та місця скидання фекального мулу)
 • Визначення специфічних вразливостей, наприклад людей з обмеженими можливостями або особливими захворюваннями, для проведення відповідної адаптації послуг WASH X.10
 • Оцінювання здатності постраждалих людей та відповідних органів влади реагувати (через аналіз зацікавлених сторін, ключових інформаторів, спостереження)
 • Визначення інституційних та правових обмежень (наприклад, право власності на землю, існуючі стандарти щодо скидання, вимоги до скидання тощо)
 • Визначення існуючих умов інфраструктури WASH, механізмів управління та послуг
 • Оцінювання доступності території (наприклад, для транспортних засобів з вивезення шламу) та потенційних просторових обмежень чи можливостей
 • Оцінювання потенціалу з роботи/реагування через місцеві ринкові структури та перевірка наявності відповідного будівельного матеріалу X.13

  Для підтвердження висновків ключову інформацію необхідно збирати від якомога більшої кількості людей і джерел. Додаткові дані можуть бути зібрані після прийняття рішень для підтвердження. Ключовими технічними партнерами під час оцінювання є профільні міністерства (наприклад, водних ресурсів, охорони здоров’я), неурядові організації (міжнародні та національні) та агенції ООН, такі як УВКБ ООН, OCHA, ЮНІСЕФ та ВООЗ.

Оцінювання стану існуючої санітарної інфраструктури

Визначення стану існуючої санітарної інфраструктури є важливою частиною будь-якого оцінювання потреб, особливо в умовах, коли вона недостатня або застаріла. При оцінці санітарної інфраструктури слід описати весь ланцюжок санітарії від обладнання користувача О, збору та зберігання/обробки З, транспортування Т, (напів)централізованої обробки Н до використання та/або утилізації В. Слід окреслити ключові характеристики кожного компонента ланцюга санітарних послуг, включаючи наявні прогалини, проблеми доступу, небезпеки,  пошкодження та загальні ризики для здоров’я населення. Деякі великі об'єкти санітарної інфраструктури (наприклад, великі станції очищення комунальних стоків) може бути важко оцінити, і вони можуть вимагати спеціалізованої експертизи. Після оцінки інфраструктури команда може визначити пріоритети санітарних заходів X.2.

Brandberg, B. (1997): Latrine Building. A Handbook for Implementation of the Sanplat System. Intermediate Technology Publications, London

CAWST (2011): Introduction to Low Cost Sanitation. Latrine Construction. A CAWST Construction Manual. CAWST, Calgary, Canada

Harvey, P. A. (2007): Excreta Disposal in Emergencies. WEDC, Loughborough University, UK

Strande, L., Ronteltap, M., Brdjanovic, D. (2014): Faecal Sludge Management (FSM) book - Systems Approach for Implementation and Operation. IWA Publishing, London, UK

Sphere Association (2018): The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. Sphere Association, Geneva, Switzerland

IASC (2003): Initial Rapid Assessment (IRA) Guidance Notes for Country Level., Geneva, Switzerland

UNHCR (2015): WASH Manual: WASH Needs Assessment., Geneva, Switzerland

arrow_upward