arrow_backEmergency WASH

X.13 Розробка програм на ринкових засадах

Розробка програм на ринкових засадах (РПР) відноситься до ряду програмних методів, які ґрунтуються на розумінні та підтримці місцевих ринкових систем санітарії. Її часто відрізняють від надання товарів або послуг у натуральній формі, таких як плити, мило чи відра, та від безпосереднього будівництва санітарної інфраструктури, хоча кордони між окресленими методами є рухливими. Вибір відповідних наборів методів залежить від гуманітарного контексту, включаючи тип і фазу надзвичайної ситуації, потенційні ризики для здоров'я населення, потреби та вразливості щодо WASH, рівень застосування та цільову групу (індивідуальний рівень, рівень домогосподарства, комунальний та інституційний рівні), знання, ставлення та практики постраждалого населення, а також передбачувані результати програми. Відповідні рівні оцінки та аналізу ринку разом з оцінкою потреб та аналізом заходів у відповідь повинні становити основу всіх програм у галузі санітарії, щоб забезпечити їх відповідність реаліям на місцях, а не зумовлюватися стандартними підходами та припущеннями.

Шляхи підтримки місцевих ринкових санітарних систем. Див. [X.13]

Оцінки та аналіз ринку

Оцінки ринку включають аналіз місцевих ринків (наприклад, потужність та еластичність пропозиції, доступ, якість доступних товарів/послуг), сприятливого середовища (наприклад, доступ до ринків і фінансових послуг, інфраструктури, політики, нормативно-правової бази, стабільності валюти) та факторів домогосподарств ( наприклад, фінансова грамотність, готовність платити, динаміка купівельної спроможності домогосподарств, рівень боргу, пріоритети витрат). Оцінки ринку можуть бути поглибленим аналізом, таким, як детально описаний в інструменті «Аналіз картування ринків у надзвичайних ситуаціях», або просто являти собою кілька питань, доданих до існуючих оцінок, залежно від контексту, часу та наявних ресурсів. Ринкові інструменти, такі як докризовий аналіз ринку, можуть бути використані для розуміння критичних ринків, коли вони функціонують нормально, і визначити їх здатність адаптуватися до майбутніх шокових подій, особливо в циклічних або затяжних кризах. Це розуміння може бути використане для покращення майбутніх заходів з реагування або розробки програм готовності, які зміцнюють ринки та підвищують стійкість у очікуванні кризи та для підвищення швидкості реагування на надзвичайні ситуації. Впровадження ринкових підходів не є чимось новим для сектора WASH. Наприклад, програми часто включали виплату грошей за роботу в рамках програм з реконструкції вбиралень, ваучери на видалення шламу або гігієнічні набори, санітарні ярмарки для представлення варіантів туалетів та продуктів для них, нарощування потенціалу ремісників і торговців, технічну підтримку постачальників послуг з обробки фекального мулу, а також підтримку фінансових систем і процесів (наприклад, мікрофінансові позики на будівництво вбиралень). Багато з цих підходів добре зарекомендували себе і у масштабі, у тому числі в умовах, коли необхідно дотримуватися технічних стандартів і високого рівня якості.

1. Попит (доступ до ринку)

Попит можна посилити шляхом використання ринків через програми грошових переказів (ПГП), підтримуючи ринки для створення доступу до ринку та зміни ринкової системи за допомогою соціального санітарного маркетингу, включаючи комунікацію щодо зміни поведінки.

Використання ринків через ПГП: Для створення попиту на санітарно-гігієнічні продукти та послуги можна надавати грошові гранти. На використання гранту можна впливати або контролювати за допомогою структури грошового переказу: гранти можуть надаватися окремим особам, домогосподарствам або спільнотам; регулярно протягом певного періоду часу, траншами або виплачуються одноразово. Вони можуть бути обумовленими, якщо від бенефіціарів вимагають виконання умов щодо отримання гранту (гроші за роботу) або його використання (для будівництва вбиральні), або безумовними, якщо грант надається, щоб гарантувати, що бенефіціари можуть задовольнити цілу низку базових потреб. Цей конкретний приклад широко відомий як багатоцільові грошові перекази, які зазвичай базуються на мінімальному кошику витрат, який визначає потреби домогосподарства – на регулярній або сезонній основі та його середню вартість протягом тривалого часу. Гранти, що надаються у формі ваучерів, можуть бути обмежені певними товарами чи послугами (наприклад, предмети гігієни) або ваучери необмеженої вартості (до певної суми готівкою або товарами), які можна обміняти у вибраних постачальників. ПГП фокусується виключно на подоланні фінансових бар'єрів, з якими стикаються бенефіціари, не усуваючи інші перешкоди для доступу.

Підтримка ринків для створення доступу до ринку: учасникам ринку або іншим суб’єктам ринкової системи може знадобитися тимчасова підтримка, щоб користувачі могли належним чином отримати доступ до товарів, послуг або доходів, необхідних для задоволення потреб в умовах кризи. Санітарний ярмарок може сприяти інноваціям і створювати попит на товари та послуги. Продавцям або постачальникам послуг може знадобитися (попередня) кваліфікація для відповідності критеріям відбору (наприклад, надання продавцям можливості отримувати цифрові платежі) або стандартам (наприклад, якість та формат обліку) програми ПГП.

Зміна ринкової системи через маркетинг санітарії, включаючи комунікацію стосовно зміни поведінки, є новою сферою гуманітарної допомоги WASH. Санітарний маркетинг має на меті розробку продуктів/послуг, які відповідають потребам та досвіду користувачів, а також використання маркетингових інструментів та рекламних кампаній з метою впливу на користувачів, щоб вони прийняли та використовували вбиральні. Те, як поведінка змінюється або приймається, залежить від застосування так званого комплексу маркетингу, включаючи продукт, місце, ціну та просування (4 фактори). Незважаючи на те, що кінцевий вплив на кожен із цих чотирьох факторів може бути обмеженим, санітарний маркетинг намагається спрямувати цільову групу населення до бажаних результатів. Стратегії санітарного маркетингу також включають комунікацію щодо зміни поведінки, яка спонукає людей або домогосподарства до певної поведінки (наприклад, використання вбиралень) або додаткової поведінки (наприклад, миття рук з милом). Під час роботи з цільовими групами, які не звикли користуватися туалетами, використовується підхід Спільної зміни санітарії та гігієни (PHAST) або підхід Суспільної повної санітарії (CLTS), обидва з яких зосереджені на зміні практик громади та, зокрема, відкритої дефекації, і можуть розглядатися як один із варіантів реагування.

2. Постачання (доступність на ринку)

Використання, підтримка та розвиток ринків може покращити доступність та спроможність ринкової системи постачати критично важливі товари та послуги. Використання ринків починається з інтеграції існуючих місцевих ринкових структур для надання негайної гуманітарної допомоги, яка зазвичай базується на розподілі в натуральній формі та безпосередньому створенні санітарної інфраструктури. Рівень поінформованості з питань ринку має вирішальне значення для ринкової інтеграції, оскільки дозволяє здійснювати закупівлі товарів та послуг на місцевому чи регіональному рівні. Для забезпечення достатнього обсягу постачання може знадобитися тимчасова пряма підтримка постачальників або продавців.

Підтримка ринків включає заходи, спрямовані на суб’єктів ринку та на відновлення ринкових систем після шокової події. Це можна зробити шляхом надання субсидій постачальникам ринку для відновлення запасів, створення доступу до інформації про технологічні варіанти, супутні витрати і контактні данні постачальників товарів і послуг, пов’язаних із санітарією, надання ваучерів на паливо, субсидій або запасних частин для транспортних підприємств (наприклад, для операторів вантажівок з видалення мулу), підтримки ринкових торговців для збільшення складських потужностей (наприклад, для предметів гігієни) або водоканалів для розширення існуючих потужностей з очищення стічних вод (наприклад, у приймаючих громадах після напливу біженців). Розвиток ринку включає втручання, спрямовані на суб’єктів ринку, з метою досягнення довгострокового економічного відновлення. Це можна зробити шляхом розробки бізнес-моделі (наприклад, підтримка організації на базі громади для налагодження місцевого виробництва та збуту мила або гігієнічних серветок), розвитку ланцюга створення вартості (наприклад, вивчення, чи є ринок продуктів компостування), розвитку ланцюга поставок (наприклад, створення доступу до упакованої туалетної продукції, включаючи транспортні послуги), проєктування продуктів (наприклад, розробка доступних моделей вбиралень для різних груп населення) та покращення доступу до фінансових послуг (наприклад, пропозиція мікропозик для будівництва вбиралень).

3. Реформа ринкової системи регулювання

Щоб допомогти ринкам відновитися, гуманітарні втручання можуть також включати низку заходів, спрямованих на реформування нормативно-правової бази відповідних ринків (національні правила, норми, стандарти). Це може відбуватися через лоббіювання вдосконалення нормативно-правової бази (наприклад, затвердження постійної інфраструктури для очищення стічних вод у таборі біженців), безпосередню участь у процесах розробки політики або нарощування потенціалу залучених суб’єктів (наприклад, урядів, регулюючих органів, комунальних підприємств тощо).

4. Зміцнення ринкових послуг та інфраструктури

Для забезпечення функціонування критичних ринкових систем може знадобитися підтримка, відновлення чи розвиток більш загальних ринкових послуг та інфраструктури. Це може включати кредитні гарантії для мікрофінансових установ, надання цифрових технологій доставки готівки та підтримку покращення ринкової інформації, а також відновлення доріг, транспортних та телекомунікаційних мереж.

Можливості розробки програм на ринкових засадах
Все частіше говорять про те, що РПР займає важливе місце в майбутньому гуманітарних програм. Пропоновані переваги роботи з існуючими ринковими системами включають підвищення ефективності, результативності та масштабованості програм, а також підвищення гідності та можливостей вибору бенефіціарів (наприклад, грошові гранти на будівництво туалетів дозволяють вигодонабувачам обирати свій власний дизайн/стиль). Там, де це можливо, РПР може сприяти швидкому відновленню економіки та зміцненню стійкості завдяки економічному мультиплікаційному ефекту, кращому переходу до програм розвитку, а також вищим рівням сприйняття та стійкості (наприклад, будівництво вбиральні підвищує почуття власності, а отже і ймовірність того, що експлуатація та технічне обслуговування здійснюватимуться вигодонабувачами належним чином).

Ризики та виклики розробки програм на ринкових засадах
Санітарна інфраструктура є технічно складною та підлягає регулюванню, вона дорога (високі капітальні витрати) та небезпечна у разі неякісної реалізації. Робота через ринок частково перекладає управління ризиками якості та безпеки з гуманітарних організацій на місцевих учасників ринку та бенефіціарів (наприклад, менший контроль за якістю будівництва в програмі будівництва туалетів через ПГП, оскільки вигодонабувачі використовують менш кваліфіковану робочу силу та менше врятованих матеріалів). Надання вибору бенефіціарам не скасовує відповідальності виконавців гуманітарних програм за забезпечення доступу до санітарних об'єктів і послуг, які є безпечними, інклюзивними та відповідають мінімальним гуманітарним стандартам. Тому розробка програм на ринкових засадах повинна включати стратегії зниження ризиків (наприклад, використання умов або обмежень грошових переказів), а також стимулюючі заходи, такі як технічна підтримка, нарощування потенціалу та регулярний моніторинг. У тих випадках, коли програми з санітарії виявляють фактори ризику, пов’язані зі знаннями, ставленням і практикою, їх потрібно вирішувати за допомогою відповідних додаткових заходів, таких як залучення громади та санітарний маркетинг, які спрямовані на розуміння соціально-культурних проблем, формування відповідальності та підтримку здорової поведінки.

arrow_upward