arrow_backEmergency WASH

D.12 Водовідведення та поповнення ґрунтових вод

Очищені стічні води та/або дощову воду, залежно від їх якості, можна безпосередньо зливати у приймаючі водойми (такі як річки, озера тощо) або у землю для поповнення підземних вод.

Використання поверхневої водойми для промислових потреб, для відпочинку, як місця для нересту риб тощо та її розмір визначають якість і кількість очищеної стічної води, яку можна злити туди без якогось негативного впливу. В якості альтернативи воду можна зливати у підземні водні горизонти. Поповнення ґрунтових вод набирає популярності у світі, оскільки запаси ґрунтових вод виснажуються та інтрузія солоної води стає все більшою загрозою для прибережних громад. Хоча і відомо, що ґрунт виступає в якості фільтру для різних забрудників, поповнення ґрунтових вод не потрібно розглядати як метод обробки.

Проєктні міркування

Необхідно забезпечити, щоб спроможність приймаючої водойми до асиміляції нової води не перевищувалася, тобто впевнитися в тому, що приймаюча водойма може прийняти певну кількість поживних речовин без перенавантаження. Потрібно уважно контролювати такі параметри, як каламутність, температуру, зависті тверді частки, біохімічне споживання кисню, вміст азоту та фосфору (з-поміж іншого), перш ніж спускати якусь воду у природну водойму. Потрібно проконсультуватися з місцевими органами влади для визначення лімітів на скид з огляду на відповідні параметри, оскільки вони можуть суттєво варіюватися. В особливо чутливих районах може знадобитися технологія третинної очистки (наприклад, хлорування POST ) задля забезпечення дотримання встановлених мікробіологічних показників. Якість води, яка видобувається із поповненого джерела ґрунтових вод, залежить від якості скинутих стічних вод, методу поповнення, характеристик ґрунтових вод, тривалості перебування, кількості змішування з іншою водою, напрямку руху ґрунтових вод та історії системи. Будь-якому проєкту з поповнення ґрунтових вод повинен передувати ретельний аналіз всіх цих факторів.

Матеріали

Поповнення ґрунтових вод не потребує якихось матеріалів. Для технологій, які передують скиданню води до приймаючої водойми, наприклад, полів фільтрації D.9 або інфільтраційних колодязів D.10 , потрібні матеріали. Може знадобитися обладнання для проведення регулярного моніторингу та оцінки якості ґрунтових вод.

Застосовність

Достатність скиду у водойму чи джерело ґрунтових вод повністю залежатиме від місцевих екологічних умов та нормативно-правових актів. Зазвичай скид у водойму є можливим лише тоді, коли між місцем скиду та найближчою точкою використання води є безпечна відстань. Подібним чином поповнення ґрунтових вод є найдоречнішим для районів, які наражаються на ризик інтрузії солоної води, або джерел ґрунтових вод, які мають довгий період утримання. Залежно від об’єму, місця зливу та/або якості води, може бути потрібен дозвіл. Цю технологію потрібно впроваджувати вниз за течією від будь-якого населеного пункту, оскільки очищена стічна вода все ще може містити патогени.

Експлуатація та технічне обслуговування

Важливо проводити регулярний моніторинг і брати проби задля забезпечення дотримання нормативів та гарантування безпеки громадського здоров’я. Залежно від методу поповнення ґрунтових вод може бути потрібно проводити певні роботи з технічного обслуговування.

Здоров’я та безпека

У випадку поповнення ґрунтових вод зазвичай у породі утримуються катіони (наприклад, Mg2+, K+, NH4+) та органічні речовини, тоді як інші забрудники (такі як нітрати) залишаються у воді. Існують різноманітні моделі потенційного зниження вмісту забрудників і мікроорганізмів, але рідко коли реально можливо передбачити якість води вниз за течією або отриману якість води з огляду на великий набір параметрів. Відтак потрібно чітко визначати джерела питної і непитної води, моделювати найважливіші параметри та проводити оцінювання ризиків.

Витрати

Безпосередні витрати, пов’язані з цією технологією, відсутні. Можуть існувати непрямі витрати залежно від методу поповнення ґрунтових вод, наприклад, на будівництво вивідної труби або спорудження інфільтраційного колодязю D.10 . Для проведення регулярного моніторингу ґрунтових вод потрібно встановити свердловини для моніторингу.

Соціальні міркування

Побутове або рекреаційне використання водойм у місці розміщення поповнення ґрунтових вод має бути забороненим, оскільки все ще лишаються певні ризики для здоров’я у разі використання такої води для споживання. Для цього потрібно провести інформаційну кампанію у цій локації, наприклад, із використанням попереджувальних знаків.

Ключові критерії прийняття рішень

Вхідні продукти

Стічні води
Зливова вода

Вихідна продукція


Екстрена фаза

Стабілізація +
Відновлення + +

Складні ґрунтові умови

Напівпридатний

Рівень застосування / масштаб

Побутовий + +
Околиці + +
Громадський + +

Водні та сухі технології

На водній основі

Рівень управління

Побутовий + +
Спільний доступ + +
Місто + +

Технічна складність

Середній

Потрібне місце

мало

Цілі та основні функції

Безпечна утилізація. Поповнення ґрунтових вод.

Сила і слабкість

  • Сприяє «стійкому до посух» водопостачанню шляхом поповнення ґрунтових вод
  • Може збільшити продуктивність водойм шляхом сприяння підтримання постійного рівня води
  • Скид поживних речовин та мікрозабрудників може впливати на природні водойми та/або питну воду
  • Потрапляння забрудників може мати довгостроковий вплив
  • Може негативно впливати на властивості ґрунту та ґрунтових вод

Вибрана література

Tchobanoglous, G., Burton, F. L., Stensel, H.D. (2004): Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. Metcalf & Eddy, New York, US

Seiler, K. P., Gat, J. R. (2007): Groundwater Recharge from Run-off, Infiltration and Percolation. Springer, Dordrecht, Netherlands

ARGOSS (2001): Guidelines for assessing the risk to groundwater from on-site sanitation. NERC, British Geological Survey Commissioned Report, UK

WHO (2006): Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater. Volume 3: Wastewater and Excreta Use in Aquaculture., Geneva, Switzerland

arrow_upward