arrow_backEmergency WASH

D.8 Спільне спалювання мулу

Спільне спалювання мулу – це ефективна технологія утилізації та вторинного використання ресурсів для зневодненого фекального мулу.

У випадку спільного спалювання вбиваються патогени, і знезаражується мул. У ході цього процесу також виробляється енергія, яку можна використовувати для опалення або для виробництва електроенергії.

Проєктні міркування

При спільному спалюванні мулу чи, більш загально, при термохімічній конверсії, до продуктів санітарії, таких як фекальний мул, застосовується певна форма тепла для знищення патогенів і суттєвого зменшення об’єму мулу, водночас виробляється енергії у формі тепла. Перед спалюванням мул потрібно зневоднити, наприклад, на муловому майданчику без чи з рослинами ( T.9 , T.10 ). Спільне спалювання мулу разом із твердими відходами відбувається за температури у 850 – 900 °C. Енергію можна використовувати, наприклад, із метою нагрівання печі для обпалювання клінкера. Отриманий попіл можна використовувати на будівництві або безпечно утилізувати. Попіл може бути небезпечним, оскільки він може мати високий вміст важких металів залежно від джерела походження мулу. Методи спалювання включають масове спалювання, спалювання із псевдорозрідженим шаром та спільне спалювання разом із твердими побутовими відходами або на цементних заводах. Новою технологією під час обробки із застосуванням тепла є піроліз або газифікація фекального мулу. Піроліз або газифікація відбуваються завдяки нагріванню у збідненому на кисень середовищі, через що не відбувається запалювання. Газифікація відбувається за температур понад 800 °C, а піроліз – за температур від 350 до 800 °C. За таких процесів утворюється карбонізований залишок, який можна використовувати у печах так само, як і вугілля.

Матеріали

Основною вимогою для спалювання є наявність печі для спалювання. Піч для спалювання потребує багато різних частин і матеріалів, зокрема, для очистки відпрацьованих газів, які можуть бути небезпечними для громадського здоров’я та довкілля. Необхідні спеціальні частини часто відсутні на місці. За наявності заводу для спалювання твердих побутових відходів спільне спалювання можна проводити відразу ж. Реактори для піролізу та газифікації можна споруджувати за допомогою наявних локально матеріалів (наприклад, бочки для нафтопродуктів, печі для спалювання місцевого виробництва) у невеликому масштабі.

Застосовність

Спільне спалювання мулу є доречним варіантом у разі, якщо працюючий завод зі спалювання розміщений на прийнятній відстані для того, щоб зменшити витрати на транспортування. У разі наявності працюючої печі зі спалювання цю технологію можна використовувати відразу ж на фазі гострого реагування на надзвичайну ситуацію. Оскільки в якості попередньої обробки потрібно провести лише певне зневоднення, мул можна утилізувати дуже швидко. Необхідність у навичках, інституційній структурі та фінансових ресурсах для впровадження такої системи з нуля дуже висока та підходить тільки для етапу відновлення.

Експлуатація та технічне обслуговування

Потрібні висококваліфіковані працівники для експлуатації та технічного обслуговування печі зі спалювання та реактору для піролізу чи газифікації. Оскільки процеси відбуваються за високих температур, лише кваліфікований персонал повинен експлуатувати та обслуговувати реактор, а також перебувати неподалік від нього. Потрібно здійснювати регулярний моніторинг заводу чи реактору.

Здоров’я та безпека

Разом із теплом побічними продуктами спалювання та піролізу є кілька газоподібних забрудників, а також смола, попіл та неспалені тверді залишки. Ці побічні продукти потребують подальшої обробки або безпечної утилізації, оскільки вони можуть бути небезпечними для здоров’я людей та навколишнього середовища.

Витрати

Витрати на встановлення нової печі зі спалювання є дуже високими. Витрати на експлуатацію та технічне обслуговування також є високими, оскільки на заводі повинен працювати спеціалізований персонал. Інші важливі витрати, які потрібно враховувати, включають витрати на транспортування продуктів до заводу, який часто розташований за межами міста. Капітальні витрати на дрібномасштабні реактори для піролізу чи газифікації коливаються від низьких до середніх, тоді як витрати на експлуатацію та технічне обслуговування є відносно високими, оскільки потрібен спеціалізований персонал.

Кошти, витрачені на придбання основних засобів, таких як санітарна інфраструктура.

Соціальні міркування

Спільне спалювання мулу може не бути доречним у всіх культурних контекстах. Спалювання мулу, отриманого з людських екскрементів, та використання продуктів спаленого мулу у цементній промисловості може відтак ігноруватися, і це потрібно належним чином розглядати як частину заходів з підвищення обізнаності.

Ключові критерії прийняття рішень

Вхідні продукти

Сухі фекалії

Вихідна продукція


Екстрена фаза

Відновлення + +

Складні ґрунтові умови

Підходить

Рівень застосування / масштаб

Громадський + +

Водні та сухі технології

На водній основі

Рівень управління

Місто + +

Технічна складність

Високий

Потрібне місце

Високий

Цілі та основні функції

Зменшення об’єму. Видалення патогенів. Виробництво тепла.

Сила і слабкість

  • Ефективне зменшення кількості патогенів
  • Швидкий період обробки
  • Високий рівень зменшення об’єму мулу
  • Енерговитратна технологія
  • Високі витрати на експлуатацію та технічне обслуговування
  • Залишковий попіл та смола
arrow_upward